De vijf symptomen van PTSS en hoe hypnotherapie helpt

0 Comments

De vele verontrustende symptomen van een posttraumatische stressstoornis. Deze worden onderverdeeld in de diagnostische DSM-V-categorieën: blootstelling, inbreuk, vermijding, verandering en opwinding. Hypnotherapie is zeer effectief bij de behandeling van PTSS. Dit komt doordat het rechtstreeks de wortel van deze symptomen aanpakt.

Hieronder vindt u een overzicht van elk van deze vijf gebieden, en hoe hypnotherapie deze kan behandelen.

1. BLOOTSTELLING

Cliënten ervaren een traumatische gebeurtenis (een ongeval, aanval, ramp of terreurdaad) of een langdurige reeks traumatische gebeurtenissen (zoals aanhoudend psychisch, fysiek en/of seksueel misbruik als kind of volwassene), en het trauma verandert hun situatie. perceptuele ervaring van de wereld om hen heen.

Het limbisch systeem is ontworpen om op een van de volgende manieren op een dreiging of aanval te reageren: vechten, vluchten of bevriezen. Trauma drukt een zodanige stempel op de hersenen en het lichaam dat cliënten blijven leven alsof het trauma zich in het heden afspeelt.

Hoe helpt hypnotherapie?

Hypnotherapie kan traumatische gebeurtenissen niet uitwissen, maar kan wel direct de gebeurtenis(sen) en hun gevolgen aanpakken. Hypnotherapie geeft cliënten toegang tot informatie en ‘gegevens’ die zijn opgeslagen in hun fysieke lichaam, hun onderbewustzijn en hun energetische velden. De feitelijke traumatische gebeurtenis kan worden onderzocht; het brede scala aan emoties eromheen kan worden geclaimd, verwerkt en uitgedrukt; eventuele negatieve conclusies of overtuigingen (die vaak direct hebben bijgedragen aan levenslange gedragspatronen) kunnen worden losgelaten en getransformeerd.

2. INBRAAK

Zoals hierboven vermeld, heeft trauma op talloze manieren invloed op de hersenen en het lichaam. Nachtmerries, flashbacks, verontrustende herinneringen en reactie op signalen of herinneringen aan de gebeurtenis(sen) zijn de meest voorkomende manieren waarop trauma het dagelijks leven onderbreekt. De meerderheid van de cliënten met opdringerige symptomen ervaart vaak een totaal gebrek aan controle over hun geest en lichaam, alsof het trauma hun eigen gevoel van keuzevrijheid en vrije wil heeft gekaapt.

Hoe helpt hypnotherapie?

Tijdens een hypnotherapiesessie krijgt de cliënt meerdere hulpmiddelen, middelen en mogelijkheden om het gevoel van controle terug te krijgen. Eén methode, egoversterking genoemd, maakt gebruik van een verscheidenheid aan technieken om cliënten te helpen direct contact te maken met de delen van zichzelf die sterk, wijs en moedig zijn. Door dit te doen, en een fysiek anker te bieden om de hulpbron via de verbinding tussen lichaam en geest ‘vast te zetten’, herinneren cliënten zich geleidelijk aan hun eigen keuzevrijheid en eisen ze deze weer op. Ze worden herinnerd aan hun eigen sterke punten en deugden, wat ongelooflijk helend is.

Een ander nuttig onderdeel van hypnotherapie is het aanleren van manieren waarop de cliënt zijn eigen fysiologische reactiviteit kan moduleren. Dit gebeurt vaak terwijl de cliënt in trance is, maar een hypnotherapeut kan de cliënt ook tijdens een reguliere sessie leren hoe hij zijn shocksymptomen kan titreren. Voor meer informatie over de behandeling van shock, klik hier.

3. VERMIJDEN

Zoals te verwachten is, zal een slachtoffer van een trauma doen wat nodig is om te voorkomen dat de gevoelens die verband houden met het trauma opnieuw optreden. Veel vermijdingssymptomen kunnen het gevolg zijn van een bewuste keuze (bijvoorbeeld het vermijden van mensen of plaatsen), maar cliënten ‘vermijden’ ook via dissociatie, middelenmisbruik of verslavend gedrag. Deze laatste zijn veel minder bewust, maar niet minder doelgericht. Het doel van vermijding is om te proberen afstand te nemen van het trauma. Maar als het trauma zijn wortels heeft in de hersenen en het lichaam, is het resultaat een gefragmenteerd zelfgevoel. Vermijding sluit verbinding uit; Dus of het nu maanden of jaren later is, cliënten komen naar ons toe en melden dat ze zich afstandelijk, gevoelloos en/of vastzitten.

Hoe helpt hypnotherapie?

Een van de belangrijkste doelen van hypnotherapie is het herstel van het zelf: ervoor zorgen dat de fysieke, emotionele, mentale en spirituele delen van de cliënt verenigd, evenwichtig en heel zijn. Vanaf deze plek kan een gezonde verbinding ontstaan. Hypnotherapie geeft een stem aan de verloren delen van het zelf, de delen die verborgen waren of gehuld in negativiteit als middel om te overleven.

Verschillende soorten regressie kunnen met succes worden gebruikt om de cliënt te helpen allerlei soorten traumatische herinneringen te verwerken. De hypnotherapeut kan creativiteit en verbeeldingskracht gebruiken om de cliënt te helpen de gebeurtenis uit het verleden te verwerken, maar deze keer met middelen waarover hij ten tijde van de oorspronkelijke gebeurtenis(sen) niet beschikte. Wanneer dit werk in trance wordt gedaan, verandert het de manier waarop het geheugen wordt opgeslagen en de manier waarop het in lichaam en geest functioneert. Klanten worden niet langer gegijzeld door het verleden.

4. WIJZIGING

Trauma verandert ons…het verandert de persoonlijkheid, stemming, geheugen, motivatie, cognitieve functie en perceptie. Bij uitbreiding verandert het relaties, families en systemen. Tijdens een traumatische gebeurtenis veranderen niet alleen de zintuiglijke waarnemingen en verandert elk eerder gevoel van veiligheid voor altijd… maar een slachtoffer van een trauma vertoont opmerkelijke verschuivingen in de conclusies die hij trekt. Ze vormen nieuwe, negatieve conclusies over zichzelf (‘Ik heb het verdiend; ik ben slecht; ik had er niet moeten zijn; mijn lichaam is niet van mij; het was mijn schuld.’). Ze vormen ook negatieve conclusies over andere mensen en de wereld in het algemeen (‘De wereld is een enge plek; mensen zijn slecht; mannen zijn gevaarlijk; vertrouwen is dwaas.’).

Hoe helpt hypnotherapie?

Hypnotherapie opent een poort naar het onderbewustzijn. Met een ervaren hypnotherapeut kunnen cliënten tijdens zorgvuldige en gemoduleerde regressie toegang krijgen tot de cruciale gebeurtenissen rond hun trauma. In trance ervaren ze duidelijk het moment waarop hun conclusies negatief werden. Cliënten beginnen dan die vervormde overtuigingen te veranderen en terug te winnen wat verloren is gegaan. Een negatieve conclusie zoals ‘Ik ben slecht’ wordt dan vervangen door bijvoorbeeld ‘Ik ben goed’ of ‘Ik ben lief’.

Soul retrieval is een ander waardevol onderdeel in de behandeling van PTSS. Te vaak gaan delen van onszelf verloren of worden ze verlaten wanneer zich een traumatische gebeurtenis voordoet, vaak als een manier om dat deel van onszelf te beschermen. Het terughalen en terugwinnen van verloren delen van de ziel is van onschatbaar voordeel voor overlevenden van een trauma. Voor meer informatie over het ophalen van zielen, klik hier.

5. OPWEKKING

Ten slotte resulteert een geschiedenis van trauma, vooral als het onbehandeld blijft, in duidelijke gedrags- en functionele veranderingen. Een trauma dat in het lichaam vastzit, zal onvermijdelijk proberen zich een weg naar buiten te banen; dit kan zich manifesteren in chronische shock, somatische of lichamelijke ziekte, of opwindingssymptomen zoals hyperwaakzaamheid, overdreven schrikken of slaap- of concentratieproblemen. Roekeloos of risicovol gedrag kan een andere manier zijn waarop opwinding zich in gedrag manifesteert.

Hoe helpt hypnotherapie?

Een belangrijk onderdeel van het genezen van trauma is dat cliënten de mogelijkheid krijgen om de actie te voltooien die ze niet konden uitvoeren toen het trauma zich oorspronkelijk voordeed. Trauma is geworteld in het lichaam, in de verlamming en het onvermogen om actie te ondernemen die voortkomen uit de ‘bevriezing’-reactie.

Het is nuttig om opwindingssymptomen te beschouwen als manieren waarop het lichaam probeert te genezen en onze aandacht probeert te trekken. Als alternatief zijn opwindingssymptomen een weerspiegeling van de ‘vastzittende’ traumareactie (vechten, vluchten, bevriezen). De genezing van een trauma kan niet compleet zijn zonder het lichaam te laten bewegen. Een deel van onze rol als therapeut is het helpen van de cliënt om te ontdooien: om zijn emoties en gedachten in het bewuste bewustzijn te brengen, ze te verwerken en los te laten.

Bij hypnotherapie moedigen we cliënten aan om hun lichaam te bewegen en uit te slaan. Welke beweging, welke reflex kon hun lichaam niet uitvoeren op dat moment van hulpeloosheid? In trance krijgt de cliënt een corrigerende ervaring; ze kunnen de dader slaan, hardop schreeuwen, NEE zeggen, wegrennen, zichzelf verdedigen, een wapen wegduwen, uit een val ontsnappen, een vertrouwd persoon vertellen wat er is gebeurd. Deze aanvullende corrigerende ervaring kan een enorme bijdrage leveren aan het helpen van een getraumatiseerde cliënt om het verleden los te laten en vooruit te komen in zijn leven.

Related Posts

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een…