Wat is faalangst?

0 Comments

Faalangst is een vorm van angst, die samenhangt met het leveren van een prestatie. Faalangst levert stress op en kan daardoor je leven behoorlijk beïnvloeden.

Faalangst kent de volgende aspecten, die elk in mindere of meerdere mate kunnen voorkomen:

  • Op cognitief niveau: jezelf minder voelen dan je eigenlijk bent, jezelf onderschatten, niet meer goed kunnen denken, kennis niet meer paraat hebben, informatie niet kunnen opnemen, minder goed gesprekken kunnen voeren, uitstelgedrag bij moeilijk taken
  • Op fysiek niveau: de angst voor onhandigheid, niet durven dansen, sporten, klimmen, creatief zijn, klussen etc, je onhandig voelen, geen raad weten met je houding.
  • Op sociaal niveau: de angst om afgewezen te worden, niet voor jezelf opkomen, moeite met contact maken, ongemakkelijk voelen in gezelschap, jezelf anders voordoen dan je bent, andere dingen zeggen dan je eigenlijk wilt, geen nee durven zeggen.

Een vorm van spanning is goed als je een (top)prestatie wilt leveren. Het houdt je alert en zorgt ervoor dat je lichaam en geest in staat zijn om een goede prestatie te leveren.
Een teveel aan spanning gaat echter in je nadeel werken. De spanning krijgt dan een verlammende invloed op je presteren. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het ‘moeten’ neerzetten van een goede prestatie belangrijker wordt dan de prestatie zelf. Dit heeft meestal niet veel te maken met het feit of je ergens goed in bent, maar hoe je over jezelf denkt.
Faalangst is zo reëel, dat dat mensen er echt ziek van kunnen worden en allerlei lichamelijk klachten kunnen optreden. Faalangst komt voor op alle leeftijden, zowel bij ouderen als kinderen.

Net zoals bij de meeste andere angsten, is het vermijden van bepaalde situaties het meest vertoonde gedrag bij faalangst. Hiermee blokkeer je jezelf in je ontwikkeling. Bovendien ondermijnt dit gedrag je zelfvertrouwen.
Een andere tactiek die mensen met faalangst hanteren is, dat zij heel erg hun best doen, in de hoop dat alles dan goed gaat. Ze onderdrukken hun angst. Dit levert veel stress op, waardoor de resultaten niet in verhouding staan tot de inspanning die zij doen.
Een andere mogelijkheid is, dat iemand die faalangst heeft, helemaal niks meer doet. Als het toch altijd mislukt, is het beter dat ik niks doe, is dan de gedachte. Het spreekt vanzelf dat dit ook niet een ideale situatie is.

Faalangst en Hypnotherapie

Faalangst is een fobie en wordt met behulp van verschillende technieken aangepakt. Zo gaan we in op het ontstaan van de faalangst en nemen eventuele oorzaken hiervan weg. We kunnen focussen op nieuwe doelen en gaan leren dat je zelf grote invloed hebt op het behalen van deze doelen. Om nieuwe doelen te behalen maken we gebruik van kennis en ervaringen die je zelf al hebt.

Faalangst

Related Posts

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een…